topbar 10 10px1

۴ زخمی از اثر انفجار ماین جاسازی شده در "قندز"

۴ زخمی از اثر انفجار ماین جاسازی شده در "قندز"

قندز، جبهه‌ی مقاومت ملی: لحظاتی پیش، یک ماین جاسازی شده در نزدیک یک مکتب در ساحه‌ی سرک نهم "رستاق آباد" این ولایت منفجر شد.

این روی‌داد، امروز چهارشنبه ۷ ثور سال جاری در جایی منفجر شد که در آنجا مردمان اهل تشیع زندگی می‌کنند.

در این حادثه مشمول یک صراف، چهار تن زخمی شده است.

گفتنی‌ست که هدف قرار دادن شاگردان مکتب‌ها در این روزها از سوی گروه‌های هراس‌افگن و حامیان شان در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته است

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...