topbar 10 10px1

گروه مسلحی، یک صراف، پسرش و مدیر صرافی‌اش را تیرباران کردند

گروه مسلحی، یک صراف، پسرش و مدیر صرافی‌اش را تیرباران کردند

قندز، جبهه‌ی مقاومت ملی: یک گروه مسلح یک صراف، پسرش و مدیر صرافی‌اش را در مرکز ولایت "قندز" تیرباران کردند.

این صراف "بارز" نام داشت و در کارته "فیض‌آباد" زمانی‌که می‌خواست به خانه برود، با دوتن دیگر، از سوی یک گروه مسلح گلوله‌باران شدند.

این گروه مسلح، پیش از این، از صراف پول خواسته بودند؛ اما وی از پرداختن آن انکار کرده بود.

گفتنی‌ست که بیش‌تر دزدی‌ها و آدم‌ربایی‌ها درولایت‌ها، از سوی فرماندهان و جنگ‌جویان هراس‌افگن طالبان انجام می‌شود.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...