topbar 10 10px1

حمله بر یک مکتب و یک آموزش‌گاه در غرب کابل؛ آمار قربانیان هر لحظه در حال افزایش است

حمله بر یک مکتب و یک آموزش‌گاه در غرب کابل؛ آمار قربانیان هر لحظه در حال افزایش است
کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: صبح امروز، مکتب "عبدالرحیم شهید" و مرکز آموزشی "ممتاز" در غرب کابل، هدف حمله‌های انتحاری و انفجاری قرار گرفت.
 
مکتب عبدالرحیم شهید نخست هدف دو حمله‌ی انتحاری بود که تا اکنون ۲۵ تا ۳۰ کشته از انفجار نخست در این مکتب گزارش شده‌است.
 
این انفجار زمانی رخ داد که دانش‌آموزان در حال رخصت شدن از مکتب بودند. 
 
انفجار دوم در این مکتب زمانی رخ داد که آموزگاران و مردم در حال انتقال زخمیان و اجساد از محل بودند.
 
آمار دقیقی از تلفات انفجار دوم در دست نیست.
 
هم‌زمان با این دو انفجار، آموزش‌گاه ممتاز نیز در غرب کابل هدف حمله‌ی دیگر قرار گرفت.
 
در نتیجه‌ی این انفجار که در یک صنف درسی رخ داد، یک کودک شدیدن زخمی شده و شش تن دیگر به گونه‌ی سطحی زخم برداشته‌اند.
 
آمار قربانیان این انفجارها هر لحظه در حال افزایش است.
 
مکتب‌ها، دانش‌گاه‌ها و حتا شفاخانه‌ها در افغانستان همواره هدف هراس‌افگنان بوده‌‌است. 
 
پیش از این مکتب "سیدالشهدا" و مرکز آموزشی "موعود" در غرب کابل هدف حمله‌های مرگ‌بار قرار گرفته بود.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...