topbar 10 10px1

اعلامیه جنبش زنان مقاومت

اعلامیه جنبش زنان مقاومت

درپیوند به نسل کشی و جنایت طالبان در پنجشیر و اندراب و سکوت سازمان های های بین المللی ،دولت های متعهد به حقوق بشر وسازمان های بین المللی مدافع حقوق بشری.

در پنجشیر و اندراب یک جنایت بزرگ و نسل کشی در جریان است و جهان فقط تماشا می کند و هیچ نمی گوید، سازمان های حقوق بشری ،فعالان مدنی و دولت های جهان به طور آشکار بین نقض حقوق بشر در غرب و شرق تبعیض قائل هستند.

اگر اتفاقاتی که در پنجشیر واقع شده ودرجریان است در هر کشور غربی افتاده بود همچون یک بمب خبری منفجر می شد اما هیچ کس حرفی از جنایات طالبان در پنجشیر نمی زندمتاسفانه در این تهاجمات، نیروهای طالبان نه برمردم، نه بر زنان و نه هم برکودکان رحم نمی کنند و بیرحمانه دست به وحشی‌گری می‌زنند.

بارها شاهد بوده‌ایم که بسیاری از زنان را در بازداشت نگهداشته و دست به شکنجه آن‌ها زده‌اند که این مشی به یک مشی روزمره و عادی در میان نیروهای طالب مبدل شده‌ است.

نیروهای طالبان، در چند شب پی درپی با تعداد زیادی از نیروهای خود به شهرستان دره پنجشیر هجوم آورده و به شکل وحشیانه‌ای به خانه‌ها و منازل مردم حمله کردند.

همین مسئله باعث شد تا تعداد زیادی از مردم و اهالی منطقه از بیم روبرو شدن با این تروریست‌ها به کوه‌ها و ارتفاعات پنجشیر پناهنده شوند.

طالبان تعدادی از خانه های مردم غیرنظامی پنجشیر مخصوصا در ولسوالی دره رابه آتش کشیده اند.

متاسفانه در تهاجم اخیر، شاهد رفتار وحشیانه و غیرانسانی تروریست‌ها با زنان در پنجشیر بودیم که در چندین مورد، اقدام به شلاق زدن زنان و در دو مورد، اقدام به بریدن سر بانوان کردند.

این قربانیان، همه از اهالی بی‌دفاع پنجشیر هستند که حتی در مواردی در مقابل طالبان دست به سلاح هم نبرده‌اند اما با حمله تروریست‌ها به منازل خود، اینگونه مورد دست اندازی وحشیانه قرار می‌گیرند.

ای کاش جهانیان صدای افغانستان را بشنود و به فجایعی که در این کشور در حال وقوع است مخصوصا به جنایت های تازه طالبان در پنجشیر اعتراض کنند

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...