topbar 10 10px1

دانش‌آموزان دختر پس از آن‌که از سوی طالبان اجازه‌ی ورد به مکتب‌ها به آنان داده نشد، اعتراض کردند

کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: پس از هشت ماه دختران دانش آموز در کابل (امروز چهارشنبه ۳ حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی) می‌خواستند به سوی مکتب‌های شان بروند؛ اما از سوی طالبان هراس‌افگن به آنان اجازه‌ی ورود به مکاتب داده نشد.

در پی این ممنوعیت، امروز این دختران دانش‌آموز در برخی از نقاط شهر کابل به جاده برآمده و برضد این عمل طالبان اعتراض کردند و شعارهایی را زیرِ نام: "آموزش حقِ ما است و این حق را از ما نگیرید!" در ضدیت با عمل‌کرد این گروه ضد فرهنگ (طالبان) سر دادند.

گفتنی‌ست که گروه طالبان همواره دشمن آموزش و آبادی کشور بودند و امروز بار دیگر ثابت ساختند که آنان جز جنایت و قتل، چیز دیگری در افغانستان نمی‌خواهند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...