topbar 10 10px1

اعتراف اجباری بانوان معترض زیر شلاق و شکنجه‌ی طالبان بی‌رحم

اعتراف اجباری بانوان معترض زیر شلاق و شکنجه‌ی طالبان بی‌رحم

جبهه‌ی مقاومت ملی، کابل: طالبان نوار دیداریی از زنان معترض را نشر کرده‌اند که در آن نشان داده می‌شود که شماری از بانوان، گویا از اعتراض در برابر اعمال وحشیانه‌ی این گروه مستبد ابراز ندامت کرده و به روی‌کرد شان اعتراف می‌کنند.

در این نوار صحنه‌های اعتراض و اعتراف اجباری بانوان یکی پی دیگر منتشر می‌شود که خود اثباتی بر این مدعاست که طالبان بار دیگر از سرکوب و شکنجه برای افشانشدن جنایت‌های‌شان استفاده می‌کنند.

این زنان شجاع که طعم تلخ توهین، تحقیر، سرکوب و شکنجه‌ی این گروه ظالم را چشیده‌اند، از اعتراض‌ها و نحوه‌ی مداخه در اعتراض‌های شان روایت می‌کنند؛ اما آثار شکنجه و دیکته از شیوه‌ی گفتار آنان آشکار است.

یکی از زنان بازداشت‌شده در این نوار دیداری می‌گوید که مادر چهار فرزند است و نزدیک شش روز می‌شود که از فرزندان و خانواده‌اش به دور مانده‌است.

زنان افغانستان از آغاز روزهای ورود طالبان دهشت‌افگن، درفش مبارزه و مخالفت را بلند کردند و شعارهای "نان، کار و آزادی" را سردادند.

یکی از بستگان این بانوان معترض می‌گوید که این زنان معترض، پس از یورش طالبان بر یک خانه‌ی امن که آن‌ها در آن‌جا زندگی می‌کردند، توسط این گروه جنایت‌پیشه ربوده شده و پس از تهدید و شکنجه از سوی این جانیان، مجبور به ابراز ندامت و اعتراف از عمل‌کرد آزادمنشانه‌ی شان گردیده‌اند.

مردم افغانستان هرگز سرکوب و شکنجه‌ی این گروه مفسد، مزدور و بی‌گانه‌پرست ( طالبان ) را نخواهند پذیرفت.

شش روز پیش نیز گروه اشغال‌گر طالبان با یورش بر یک خانه، ۴۰ معترض را بازداشت کردند که از این جمله ۲۹ تن آن زنان‌ بودند؛ همین زنانی که پس از شکنجه و سرکوب، اکنون وادار به اعتراف جبری و دروغین شده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...