topbar 10 10px1

سرباز گیری اجباری طالبان برای جنگِ "پنجشیر" در "بدخشان"

سرباز گیری اجباری طالبان برای جنگِ "پنجشیر" در "بدخشان"
جبهه‌ی مقاومت ملی، بدخشان: گروه دهشت‌‌افگن طالبان پس از آن‌که در نبردهای پسین در ولایت "پنجشیر" و در پی مقاومت نیروهای قهرمان جبهه‌ی مقاومت ملی با دادن تلفات سنگین شکست خوردند، دست به گِردآوری نیرو از ولایت‌های گوناگون کشور زدند.
 
با آن‌که در نبردهای اخیر پنجشیر، طالبان بر ضد نیروهای دلیر و قهرمان جبهه‌ی مقاومت ملی از تمام ولایت‌ها جنگ‌جویان بی‌شمار شان را دعوت کرده بودند؛ اما بازهم مقاومت و ایستادگی نیروهای دلیر جبهه‌ی مقاومت ملی سبب شد که طالبان گواه تلفات سنگین و شکست فاحش باشند.
 
منابع محلی در "بدخشان" می‌گویند که از روز گذشته بدین‌سو، روند سربازگیری اجباری طالبان از جوانان و نوجوانان این ولایت به‌خاطر اشتراک در جنگ "پنجشیر" برضد نیروهای مقاومت ملی، سخت ادامه دارد.
 
مردم محل می‌گویند که، طالبان خانواده‌هایی را که برای اشتراک فرزندان شان در جنگِ پنجشیر مخالفت می‌کنند، لت و کوب نموده و با زور جنگ‌افزار مردم را مجبور می‌نمایند تا در این جنگ اشتراک کنند.
 
صبح امروز دوشنبه ۹ جوزا سالِ جاری، شمارِ زیادی از خانواده‌ها با وجود برخورد خشونت‌آمیز طالبان توانستند که فرزندان شان را از ولسوالی "بهارک" و "شهر فیض آباد" مرکز بدخشان، از کاروان متجاوز طالبان برای سرکوب مردم پنجشیر جدا نموده و به خانه‌های شان باز گردانند.
 
باشندگان بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان طالبان مردم را تهدید می‌کنند که در صورت موافقت نکردن آنان برای فرستادن فرزندان شان به جنگ پنجشیر، این گروه از بهر هم‌نوایی مردم با جبهه‌ی مقاومت ملی، آنان را مورد هدف قرار می‌دهند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...