topbar 10 10px1

طالبان ۶ جوان را در ولایت پنجشیر بازداشت کردند

جبهه مقاومت ملی، پنجشیر: طالبان ۶ جوان را در ولایت پنجشیر بازداشت کردند

این جوانان مشغول چراندن مواشی بودند که از سوی طالبان در روستای بادقول، از مربوطات مرکز ولایت پنجشیر بازداشت شدند.

تروریستان طالبان امروز یک مرد کهن‌سال را نیز در این ولایت پس از شکنجه تیرباران کردند. این رویداد در روستای خارو، از مربوطات ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر رخ داده است.

این گروه به دلیل شکست‌های پی‌درپی در میدان‌های نبرد در برابر نیروهای جبهه مقاومت ملی، به آزارواذیت و کشتارش غیرنظامیان دست می‌زنند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...