topbar 10 10px1

نگرانی شهروندان کشور از باج‌گیری طالبان در مرکز و ولایت‌ها

نگرانی شهروندان کشور از باج‌گیری طالبان در مرکز و ولایت‌ها
کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: طالبان دهشت‌‌افگن، در این اواخر هم‌زمان با گَردآوری عُشر و زکات برای تکمیل بودجه‌ی سال مالی‌شان، روند تنظیم مالیات را در کشور سرعت بخشیده‌اند.
 
این گروه هراس‌افگن در جریان روزهای پسین، مالیات بر دکان‌داران و بازرگانان را در برخی از ولایت‌ها به دو تا سه برابر افزایش داده‌‌است.
 
طالبان پس از افزایش مالیات بر دکان‌ها، نرخ‌نامه‌ی آنان را نیز تغییر داده‌اند.
 
آوردن فشارِ هم‌زمان طالبان در بخش جمع‌آوری مالیات، عُشر و زکات، سرانجام بر گرده‌های مردم عام تحمیل می‌شود.
 
در همین‌حال، بیش‌تر بازرگانان و دکان‌داران در کشور، ناگزیر شده‌اند تا کارهای شان را از دست بدهند.
 
در بیش‌تر موارد، دهقانان نیز از گرفتن چندین مرتبه‌ی عُشر و زکات از سوی جنگ‌جویان طالبان مجبور شده اند تا کار شان را دز کشت‌زارها را توقف دهند.
 
در بیش‌تر ولایت‌ها، طالبان مالیات سال‌های گذشته را نیز به‌گونه‌ی اجباری از دکان‌داران گردآوری کرده‌اند که بیش‌تر این دکان‌داران به رسم اعتراض دکان‌های شان بسته‌اند و کسانی‌که امر این گروه را به‌جا نیاورده‌اند، مورد لت‌وکوب یا بازداشت قرار گرفته‌اند.
 
گفتنی‌ست که از یک سو ناداری و بی‌کاری و از سوی دیگر باج‌‌گیری طالبان، زنده‌گی را بر شهروندان کشور حرام ساخته و این سبب شده‌است تا بیش‌تر مردم به کشور های همسایه مهاجرت کنند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...