topbar 10 10px1

نیروهای مقاومت‌ملی، یک چرخ‌بال طالبان را در "پنجشیر" سرنگون کردند

نیروهای مقاومت‌ملی، یک چرخ‌بال طالبان را در "پنجشیر" سرنگون کردند

جبهه‌ی مقاومت‌ملی، پنجشیر: یک چرخ‌بال طالبان هراس‌افگن که به هدف سرکوب و بم‌باران مبارزان جبهه‌ی مقاومت‌ملی در "پنجشیر" آمده بود، عصر امروز از سوی چریک‌های این‌جبهه در "دره آرزو"ی این ولایت سرنگون شد.

چهار سرنشین این چرخ‌بال از سوی مدافعان مردم افغانستان اسیر شده‌اند.

جبهه‌ی مقاومت ملی با حفظ ارزش‌ها و اصول نظامی و شرعی، با این اسیران برخورد خواهد کرد.

وضعیت سرنشینان این چرخ‌بال خوب است و با آن‌ها بربنیاد ارزش‌های انسانی رفتار می‌شود.

در روز های پسین، طالبان حمله‌های شان را بر پنجشیر و "انداراب"ها بیش‌تر ساخته‌اند که از سوی رزمندگان دلیر جبهه‌ی مقاومت‌ملی، این‌حمله‌ها پس‌ زده شده‌است.

 

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...