topbar 10 10px1

شکایت باشندگان "رستاقِ تخار" از آزار و اذیت محتسبان امر بالمعروف طالبان

شکایت باشندگان "رستاقِ تخار" از آزار و اذیت محتسبان امر بالمعروف طالبان
تخار، جبهه‌ی مقاومت ملی: امر بالمعروف گروه هراس‌افگن طالبان در "رستاق" ولایت "تخار"، باشندگان این ولسوالی را آزار و اذیت می‌کنند.
 
محتسبان این گروه تنها امروز موهای بیش‌تر از ۳۰ جوان را در میان شهر و در پیش چشمان مردم تراشیدند و شماری دیگر از آنان را با خود بردند.
 
گواهان رویداد می‌گویند که طالبان شماری از  این جوانان را در بازار به‌شلاق و سیلی بستند.
 
گواهان می‌افزایند که طالبان، جوانان را از بهر این‌که ریش برخی‌های‌شان کم  یا تراشیده‌است، تکفیر نموده و با دادن دشنام‌، از محل دور شان می‌کردند.
 
گفتنی‌ست که پیش از این نیز محتسبان امر باالمعروف طالبان  در ایست‌های امنیتی در تخار، زنان را به‌خاطر نداشتن برقع و نقاب از موتر پایین کرده توهین و تحقیر می‌کردند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...