topbar 10 10px1

محاکم طالبان در "تخار" از مردم "رشوه" می‌گیرند

محاکم طالبان در "تخار" از مردم "رشوه" می‌گیرند

تخار، جبهه‌ی مقاومت‌ملی: پس از اشغال افغانستان توسط طالبان دهشت‌افگن، در بیش‌تر نقاط کشور، به‌ویژه در ولایت‌ها، فساد اداری وکاغذ‌ پرانی به اوج رسیده است.

شماری از باشندگان ولسوالی "رُستاق" ولایت "تخار" با تماس‌های پی‌هم، از وجود فساد گسترده در محاکم این ولایت، خاصتن در محاکم ولسوالی رستاقِ تخار شکایت دارند.

این باشندگان می‌گویند که، "عبدالحمید" یکی از قاضی‌های نام‌نهاد طالبان و فرمانده "خیرالله" از فرمانده‌های ارشد این‌گروه اجیر، از مردم به بهانه‌های گوناگون رشوه‌ستانی می‌کنند وپرونده هایی را که به محاکم می‌آید، به سود رشوه دهندگان، درتبانی با دیگر مقام های این ولسوالی، فیصله می‌کنند.

مردم در این ولسوالی از رشوه گیری و ظلم این دوتن، به ستوه آمده‌اند و وضعیت در اداره‌های عاید‌زای طالبان هر روز بدتر می‌شود.

این درحالی‌ست که وضعیت در اداره‌هایی مانند: پاسپورت، شهرداری وگمرکات این گروه در این ولایت، به دلیل فساد و رشوه‌ستانی گسترده، به وخامت گراییده است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...