topbar 10 10px1

افراد مسلح یک داکتر را در مزار شریف کشتند

افراد مسلح یک داکتر را در مزار شریف کشتند
جبهه مقاومت ملی، مزارشریف: افراد مسلح ناشناس، اسدالله شارق، متخصص شناخته‌شده‌ جراحی عمومی را در شهر مزارشریف به قتل رساندند.
 
این داکتر شام روز گذشته، در پیش خانه‌اش در منطقه‌ «کارته صلح»، در مربوطات حوزه‌ هفتم امنیتی شهر مزار شریف، ترور شده است.
 
تاکنون دلیل و انگیزه‌ این قتل معلوم نیست و عاملین این رویداد نیز از ساحه فرار کرده‌اند.
 
شهر مزارشریف پیش از این نیز گواه رویدادهای مشابه بوده و در جریان ماه‌های اخیر چندین تن در این شهر ترور شده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...