topbar 10 10px1

یک زندانی دیگر نیز در پنجشیر پس از شکنجه‌ توسط طالبان، جان سپرد

یک زندانی دیگر نیز در پنجشیر پس از شکنجه‌ توسط طالبان، جان سپرد

جبهه‌ی مقاومت‌ملی، پنجشیر: یک زندانی دیگر نیز در پنجشیر زیر شکنجه‌ی طالبان وحشی جان سپرد.

طالبان پیکر بی‌جان این غیر نظامی را که چند روز پیش زندانی کرده بودند، پس از وساطت زیاد، به خانواده‌اش تسلیم کردند.

این غیر نظامی غلام ایشان نام داشت و چند روز پیش با نور محمد یک تن ا زغیر نظامیان دیگر که از اثر شکنجه‌ی طالبان وحشی در زندان طالبان در "دشتک" پنجشیر، زیر شکنجه‌ی این‌گروه مزدور جان داد؛ بازداشت و زندانی شده بود.

غلام ایشان چوپان بود و برای پیدا کردن نفقه‌ی خانواده‌اش در جریان بردن رمه‌ها به چراگاه‌، ازسوی طالبان مزدور زندانی شد و پس ازشکنجه‌ی زیاد در زندان جان باخت.

طالبان در چند روز گذشته پیکر بی‌جان او را به خانواده‌اش تسلیم نکرده بودند.

این‌ درحالی‌است که دو روز پیش نور محمد نیز زیر شکنجه‌ی این گروه وحشی در زندان دشتک جان سپرده بود.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...