topbar 10 10px1

در انفجاری در بدخشان، یک طالب هلاک شده و دو طالب دیگر زخم‌ برداشته‌است

در انفجاری در بدخشان، یک طالب هلاک شده و دو طالب دیگر زخم‌ برداشته‌است
جبهه‌ی مقاومت ملی، بدخشان: در یک انفجار در ولایت بدخشان، یک طالب مزدور هلاک شده و دو طالب دیگر زخم برداشته‌است.
 
این انفجار، پس از چاشت امروز، در کوتل ریزکان شهرستان ارگوی این ولایت رخ‌داده‌است.
 
این انفجار، ناشی از یک ماین کنار جاده بوده‌است که از پیش در این منطقه جاسازی شده‌است. 
 
هدف از جاسازی این ماین، یک‌ موتر رنجر طالبان بوده‌است که از این مسیر عبور می‌کرد.
 
این درحالی است که سه هفته پیش نیز، شهر "فیض آباد" مرکز ولایت بدخشان، گواه یک انفجار بود که سه طالب در آن هلاک و یک طالب دیگر زخمی شده بود.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...