topbar 10 10px1

طالبان یک نظامی پیشین را بصورت فجیعانه در کندز کشتند

طالبان یک نظامی پیشین را بصورت فجیعانه در کندز کشتند
جبهه مقاومت ملی، کندز: قرار اطلاعات، گروه طالبان جنایت کار یک کارمند امنیت ملی را بصورت بیرحمانه با قطع اکسیجن کشتند. 
 
ویدیو که بدست ما رسیده است نشان میدهد که، این گروه وحشی، برسر یک نظامی در ولایت کندز پلاستیک کش کرده ومجرای تنفسش را قید می کنند، تا این که، او جان میدهد. 
 
قرار معلومات این نظامی دوپایش را در انتخابات ۲۰۱۴ در پی یک انفجار که از سوی طالبان سازماندهی شده بود، از دست داده است.
 
این درحالی است که ظلم وستم طالبان بر مردم وبه ویژه بر نیروهای امنیتی در افغانستان از حد گذشته است و روزانه دها نظامی در سراسر این کشور، از سوی این گروه به شهادت میرسند. 
 
ازسوی هم، مردم خاموشی جامعه بین الملل را در برابر این جنایت ها نادرست عنوان کرده و خواهان رسیدگی به این جنایات هستند.
 

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...