topbar 10 10px1

گاردین: طالبان در جنوری امسال، به هشت زن زندانی در "مزار شریف" تجاوز گروهی کردند

گاردین: طالبان در جنوری امسال، به هشت زن زندانی در "مزار شریف" تجاوز گروهی کردند

روزنامه‌ی "گاردین" گزارش کرده‌است که افراد جنایت‌پیشه‌ی طالبان در ماه جنوری امسال، به هشت زن زندانی در شهر "مزار شریف" تجاوزِ گروهی کرده‌اند.

این گزارش روز جمعه ۲۷ حوت سال جاری نشر شده و در آن آمده است: بانوانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، بخشی از گروهِ زنانی بودند که می‌خواستند از افغانستان فرار کنند؛ اما از سوی طالبان بازداشت شدند.

"عایشه جهان‌گیر" نویسنده‌ی این گزارش به نقل از دوستانش در کابل نوشته است: زنانی که از تجاوزِ گروهی طالبان جان سالم به‌در برده‌اند، پس از آزادی از سوی خانواده‌های شان کشته شده‌اند و برخی دیگری از زنان تا هنوز ناپدید استند.

گفتتی‌ست که این گروه هراس‌افگن، از جنایت‌های شان برضد مردم کشور دست بردار نیستند و با ارتکاب این‌گونه اعمال وحشی، چهره‌ی واقعی شان را نشان می‌دهند.

The Guardian

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...