topbar 10 10px1

تلفاتِ سنگین طالبان در پنجشیر؛  تا اکنون ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی

تلفاتِ سنگین طالبان در پنجشیر؛  تا اکنون ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی

جبهه‌ی مقاومت ملی، پنجشیر: از اثر کمین نیروهای دلیر جبهه‌‌ی مقاومت ملی افغانستان در ولایت "پنجشیر" ۱۰ طالب هراس‌افگن کشته شده و ۱۲ تنِ دیگر این گروه به شدت زخم برداشته‌اند.

جنگ‌جویان طالبان بر مواضع رزمندگان شجاع جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان در "حصارکِ" پنجشیر حمله کردند؛ اما پیش از رسیدن به هدف، با کمین چریک‌های شجاع جبهه‌ی مقاومت در نزدیکی قرارگاه حصارک روبه‌رو شدند.

این درگیری، پیش از چاشت امروز ۱۲ حمل سالِ روان آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد.

آمارِ تلفات دشمنان مردم افغانستان (طالبان) هر لحظه در حال افزایش است.

در این نبردها، به سنگرداران جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان هیچ آسیبی نرسیده‌است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...