topbar 10 10px1

طالبان در "غور" یک فرمانده‌ خیزش مردمی حکومت پیشین را با دو دخترش تیرباران کردند

طالبان در "غور" یک فرمانده‌ خیزش مردمی حکومت پیشین را با دو دخترش تیرباران کردند
غور، جبهه‌ مقاومت ملی: جنگ‌جویان هراس‌افگن طالبان در ولسوالی "لعل‌وسرجنگل" ولایت "غور"، به خانه‌‌ی "محمد مرادی" از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین حمله کردند.
 
از اثر این حمله‌ی اشغال‌گران طالب، محمد مرادی و دو دخترش کشته شده‌اند و یک زن از اعضای این خانواده‌ نیز زخمی شده‌است.
 
اکنون هم در گیری بر خانه‌ی فرمانده محمد مرادی ادامه دارد و شماری از باشندگان محل برضد طالبان بسیج شده‌اند.
 
گفتنی‌ست که طالبان در حمله‌های شان هم‌واره غیرنظامیان را بازداشت، شکنجه و تیر باران می‌کنند و جنایت‌های ضد بشری این گروه هم‌چنان ادامه دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...