topbar 10 10px1

طالبان در "غور" یک فرمانده‌ خیزش مردمی حکومت پیشین را با دو دخترش تیرباران کردند

غور، جبهه‌ مقاومت ملی: جنگ‌جویان هراس‌افگن طالبان در ولسوالی "لعل‌وسرجنگل" ولایت "غور"، به خانه‌‌ی "محمد مرادی" از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی حکومت پیشین حمله کردند.
 
از اثر این حمله‌ی اشغال‌گران طالب، محمد مرادی و دو دخترش کشته شده‌اند و یک زن از اعضای این خانواده‌ نیز زخمی شده‌است.
 
اکنون هم در گیری بر خانه‌ی فرمانده محمد مرادی ادامه دارد و شماری از باشندگان محل برضد طالبان بسیج شده‌اند.
 
گفتنی‌ست که طالبان در حمله‌های شان هم‌واره غیرنظامیان را بازداشت، شکنجه و تیر باران می‌کنند و جنایت‌های ضد بشری این گروه هم‌چنان ادامه دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...