topbar 10 10px1

ایستادگی در برابر لشکر جهل؛ "سهیل زمری" یک‌تنه تا آخرین رمق جنگید

ایستادگی در برابر لشکر جهل؛ "سهیل زمری" یک‌تنه تا آخرین رمق جنگید

بلخ، جبهه‌ی مقاومت ملی: در نتیجه‌ی درگیری "سهیل زمری" فرمانده یک هسته‌ی فعالِ ضدِ گروه هراس‌افگن طالبان در شهر "مزارشریف"، آمر حوزه‌ی چهارم طالبان برای مزارشریف با ۷ تن از نیروهایش هلاک شدند.

در این درگیری "سهیل زمری" نیز جان باخته است.

این درگیری پس از آن رخ داد که طالبان، خانه‌ی سهیل زمری را محاصره کرده بودند.

اما "زمری" پس از شکستن محاصره، به تنهایی در برابر افراد طالبان ایستاده و تا آخرین رمق، مقاومت کرد.

طالبان پس از تحمل تلفات سنگین در این درگیری، جسد "سهیل زمری" را سلاخی کرده و در یکی از چهارراه‌های مزار شریف گذاشتند.

این رفتار طالبان نشان‌دهنده‌ی برخورد زشت افراد این گروه دهشت‌افگن با اجساد و توهین آنان به کرامت انسانی است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...