topbar 10 10px1

طالبان چهار غیر نظامی را در "اندراب‌ها" به شکل وحشیانه به قتل رساندند

طالبان چهار غیر نظامی را در "اندراب‌ها" به شکل وحشیانه به قتل رساندند
جبهه مقاومت ملی، بغلان: جنگ‌جویان تروریستی طالبان دیشب تلاشی خانه به خانه را در روستای "قاسان اندراب"، به صورت بسیار وحشیانه راه انداختند.
 
این رویداد دوشنبه شب ۱۹ ثور زمانی رخداده است که یک "رینجر" گروه تروریستی طالبان که از ولسوالی"ده سلاح" به سمت "قاصان" درحرکت بود که در ساحه "قعله اولنگ" از طرف نیروهای مقاومت هدف کمین قرار گرفت که "رینجر" حریق گردید و شماری از جنگ‌جویان گروه طالبان کشته وزخمی شدند.
 
این گروه تروریستی پس از این رویداد در منطقه "ده میران" و"قعله اولنگ" وارد خانه های مردم شده و باشندگان محل را ازخانه شان بیرون کرده و باخود بردند.
 
طالبان وحشی چهار غیر نظامی را پس از ربودن به شکل بی‌رحمانه تیرباران کردند و شماری دیگر را گروگان گرفتند. 
 
گفتنی است که این‌گروه تروریستی در این اواخر پس از وارد شدن تلفات به جنگ‌جویان شان دوباره به آن ساحات وارد می‌شوند و به گروگان گیری و کشتار غیرنظامیان دست میزنند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...