topbar 10 10px1

طالبان یک زن را در "دره‌صوفِ پایین"، در برابر چشمان فرزندانش به قتل رسانیدند

طالبان یک زن را در "دره‌صوفِ پایین"، در برابر چشمان فرزندانش به قتل رسانیدند
سمنگان، جبهه‌ی مقاومت‌ملی: گروه وحشی طالبان، یک زن ۳۰ ساله را در ولسوالی "دره صوفِ پایین" این ولایت در پیش چشمان فرزندانش تیرباران کردند.
 
این زن "شریفه" نام داشت و یک دختر ۹ ساله و یک پسر ۱۱ ساله از وی بازمانده‌است.
 
بازداشت، شکنجه و کشتن زنان و دختران جوان از سوی طالبان به یک روش همه‌روزه تبدیل شده و این‌گروه سفاک، از انجام هیچ‌گونه جنایتی در برابر زنان، کودکان و مردان دریغ نمی‌ورزند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...