topbar 10 10px1

طالبان یک کودک را در "ننگرهار" با شلیک گلوله کشتند

طالبان یک کودک را در "ننگرهار" با شلیک گلوله کشتند

جبهه‌ی مقاومت ملی، ننگرهار: گروه هراس‌افگن طالبان عصر روز گذشته در ولایت ننگرهار یک کودک را با شلیک گلوله کشتند.

این روی‌داد در حوزه‌ی نهم امنیتی شهر "جلال‌آباد" زمانی رخ داد که جنگ‌جویان طالبان جنایت‌کار، بر یک "ریکشا" (سه چرخه) که مربوط اهل "هنود" می‌شد، در ایست بازرسی شلیک کردند.

این کودک نخست زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان داد.

یکی از نزدیکان این کودک می‌گوید که آن‌ها می‌خواستند جسد را بر دوش کشیده و پیش مقام ولایت ننگرهار تجمع کنند؛ اما جنگ‌جویان طالبان مانع آنان شده‌است.

این چندمین بار است که طالبان جنا‌یت‌کار، غیرنظامیان را در ایست‌های بازرسی بدون دلیل تیرباران می‌کنند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...