topbar 10 10px1

طالبان یک مرد سبزی‌فروش را در غزنی تیرباران کردند

طالبان یک مرد سبزی‌فروش را در غزنی تیرباران کردند

جبهه مقاومت، غزنی: افراد طالبان یک مرد سبزی‌فروش را در مرکز این ولایت با شلیک گلوله کشتند.

طالبان عصر روز گذشته، ۳۰ حمل پس از مشاجره لفظی با یک مرد دست‌فروش در چهارراه سینمای شهر غزنی، او را به گلوله بستند.

این مرد در نتیجه جراحات شدید در شفاخانه جان داد.

این مرد پس از آن هدف گلوله افراد طالبان قرار گرفت که در برابر اخاذی افراد این گروه مقاومت کرده بود.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...