topbar 10 10px1

افزایشِ اختلافاتِ قومی میانِ طالبان؛ سبب کشته شدن یک فرمانده شان شد

افزایشِ اختلافاتِ قومی میانِ طالبان؛ سبب کشته شدن یک فرمانده شان شد

بغلان، جبهه‌ی مقاومتِ ملی: در پی انحصارِ قدرت، انتقام‌جویی و برخوردهای قومی در سطوح رهبری گروهِ هراس‌افگنِ طالبان، میزان مخالفت‌های قومی در صفوف این گروه تا مرز درگیری‌های مسلحانه، اهانت و حذف اقوام غیرِ خودی پیش رفته‌است.

در تازه ترین مورد، نیروهای طالبان در منطقه‌ی "ده صلاح" ولسوالی اندراب، صبحِ امروز ۱۹ حملِ سالِ جاری، یک فرمانده را به نام " بدری از بهرِ مخالفت وی با بازرسی خانه‌اش کشتند و فرمانده دیگر را که " قاری هلال " نام دارد و او نیز مخالف تلاشی خانه‌اش از سوی نیروهای طالبان بود، نخست خلعِ سلاح و سپس اهانت کردند.

قاری هلال، پیش از این برای اشغالِ طالبان در جغرافیای اندراب‌ها به این گروه کمک کرده بود.

وی چندی پیش، به حیث فرمانده نام‌نهاد امنیه‌ی ولسوالی " پُل‌ِ حصار " از سوی طالبان گماشته شده بود و پس از انجام خوش‌خدمتی‌های بسیار به این گروه، در این اواخر از این سِمت برکنار گردیده بود.

منابع محلی در جبهه‌ی مقاومت ملی می‌گویند که در درگیری میانِ فرمانده بدری و طالبان، چهار تن از طالبانِ مخالف وی نیز کشته شده‌است.

این گروهِ هراس‌افگن حتا به نزدیک‌ترین افراد خود ( که معمولن از دیدگاهِ آنان هم‌تبار پنداشته نمی‌شوند ) با آن‌که زمینه‌ی اشغال جغرافیای مشخص را در اندراب‌ها برای شان فراهم کرده بودند، نیز رحم نمی‌کنند و بیش‌تر هم افرادی به تعبیرِ خودِ شان " غیرِ خودی " را که از تبارهای دیگر اند، بازداشت کرده، شکنجه می‌کنند و می‌کُشند.

در پی برخوردهای قومی طالبان، شمارِ زیادی از فرماندهان غیرِ خودی طالبان از وظایف شان سبک‌دوش و  شماری دیگری از آنان نیز در یک ماهِ گذشته شکنجه و زندانی شده‌اند.

افزون بر آن، میزان صلاحیت طالبانِ وابسته به تبارهای دیگر در دست‌گاهِ حاکمیتِ تک قومی و تمامیت‌خواه این گروه به صفر رسیده و آنان هیچ‌گونه صلاحیت اجرایی ندارند و در صورت بلند کردن صدای اعتراض و مخالفت، مانند فرمانده " بدری " کُشته و شبیه " قاری هلال " خلعِ سلاح و اهانت می‌شوند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...