topbar 10 10px1

طالبان یک فرمانده پیشین جهادی را در "سمنگان" تیرباران کردند

طالبان یک فرمانده پیشین جهادی را در "سمنگان" تیرباران کردند

سمنگان، جبهه‌ی مقاومت ملی: جنگ‌جویان هراس‌افگن طالبان "کریم" یکی از فرماندهان پیشین جهادی را در ولایت "سمنگان" تیرباران کردند.

این روی‌داد بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ سرطان هنگامی رخ داد که این فرمانده پیشین جهادی می‌خواست به مسجد برود که در منطقه‌ی "کارته صلح" از مربوطات حوزه‌‌ی دوم امنیتی این ولایت کشته شد.

وی که از فرماندهان پیشین جهادی بود، پیش از این هم وظیفه‌ی دولتی نداشت.

گفتنی‌ست که پس از سقوط جمهوریت، قتل‌های هدف‌مند که عمدتن توسط جنگ‌جویان طالبان انجام می‌شود، در سراسر کشور ادامه دارد.

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...