topbar 10 10px1

تاوان اعتماد به طالبان؛ فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی در مسیر خانه تیرباران شد

تاوان اعتماد به طالبان؛ فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی در مسیر خانه تیرباران شد

جبهه مقاومت ملی، غور: طالبان یک فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی را تیرباران کردند.

این فرمانده شاه‌محمود نام داشت و امروز از سوی افراد طالبان در ولسوالی دولینه، در حالی که از هرات به سمت غور در حرکت بود، به وسلیه طالبان پیاده شده و گلوله‌باران شده است.

پس از اشغال افغانستان، او عازم ایران شده بود و حالا از این کشور به افغانستان برگشته بود تا به زنده‌گی‌اش با خانواده ادامه بدهد.

طالبان با این که عفو عمومی اعلام کردند، اما هرگز از کشتار غیرنظامیان و مقام‌های نظامی و غیرنظامی حتی افراد ملکی دست پیشین نکشیدند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...