topbar 10 10px1

زنان معترض: کارمندان زن که در حکومت پیشین کار می‌کردند از سوی گروه طالبان زندانی و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند

جبهه‌ی مقاومت ملی، کابل: شماری از زنان در کابل گردهمایی اعتراضی را به منظور دادخواهی برای کارمندان پیشین زن در ادارات دولتی که از سوی ‌‌گروه تروریستی طالبان زندانی و شکنجه شده‌اند راه‌ اندازی کردند.
 
زنان معترض این گردهمایی را روز جمعه ۱۴ اسد در یک حرکت خودجودش و در فضایی سربسته برگزار کردند
 
زنان معترض می‌گویند: این بار از دولت‌ها نه، بلکه از مردم جهان عدالت می‌خواهند.
 
آنها می‌گویند: طالبان در پی بازداشت کارمندان پیشین زن هستند، و زنان که در دولت پیشین کار می‌کردند را زندانی کرده و مورد شکنجه قرار داده اند.
 
این زنان معترض با شعار های دست داشته‌ی شان صورت های خود را پوشانیده‌اند تا هویت‌شان فاش نشود.
 
گفتنی است که پیش از این نیز زنان معترض در کابل از بازداشت های نظامیان پیشین زن از سوی جنگ‌جویان تروریستی طالبان ابرازنگرانی کرده بودند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...