topbar 10 10px1

طالبان یک دام‌دار "اندرابی" را کشتند

طالبان یک دام‌دار "اندرابی" را کشتند

جبهه مقاومت‌ملی، پنجشیر: گروه هراس‌افگن طالبان، به‌ادامه‌ی جنایت‌های شان در افغانستان، "علی محمد" باشنده‌ی ده‌کده "سمندان" ولسوالی "پلِ حصارِ اندراب" را تیر باران کردند.

"علی محمد" شغل دام‌داری داشت و برای خرید مواشی به پنجشیر رفته بود و مال‌هایش را از راه "خاواک" به "پنجشیر" انتقال می‌داد و از آن‌جا به‌کابل می‌بُرد.

او، چند روز پیش در حالی که ۲۰ راس گوسپند خریداری شده‌اش را از "سفیدچهرِ" ولسوالی "خینجِ" پنجشر به‌کابل انتقال می‌داد، طالبان مزدور پس از آن‌که دریافتند او از اندراب است؛ تیر بارانش کردند.

گفتنی‌ست جنایت، کشتار و ستم این گروه وحشی در برابر مردم افغانستان تازه‌گی ندارد وپیش از این نیز این گروه، دست به‌کشتار و شکنجه‌ی مردم بی‌گناه در مناطق گوناگون کشور زده‌ بودند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...