topbar 10 10px1

شماری از پناه‌جویان افغانستانی در اروپا، پشتیبانی شان را از جبهه‌ی مقاومت ملی اعلام کردند

شماری از پناه‌جویان افغانستانی در اروپا، پشتیبانی شان را از جبهه‌ی مقاومت ملی اعلام کردند

جبهه‌ی مقاومت ملی، اروپا: هم‌زمان با یک‌سالگی اشغال کابل توسط طالبان وحشی، شمار زیادی از زنان و مردان افغانستانی پناه‌جو در اروپا با راه‌پیماییی، حمایت شان را از جبهه‌ی مقاومت ملی اعلام کردند و جنایت‌ها و تجاوز این‌ گروه جانی را در افغانستان نکوهش نمودند.

این مُعترضان که بر ضد سلطه‌‌‌ جویی و استبداد طالبان در کشور های اتریش، سویدن، آلمان، بلژیک و بریتانیا بر خیابان‌ها ریخته بودند، از جامعه جهانی خواستند تا این گروه وحشی را به رسمیت نشناسند و بساط آنان را برچینند.

این زنان و مردان کشتار، شکنجه، لت‌وکوب، کوچ اجباری، گروگان‌گیری و زورگیری طالبان هراس‌افگن را در برابر مردم افغانستان، جنایت‌های نابخشودنی دانسته و خواستار محاکمه‌ی آن‌ها شدند.‌

مُعترضان هم‌چنان خواستار رسیدگی به فریادهای مظلومانه‌ی زن، مرد، کودک و پیر و جوان مردم "پنجشیر و اندراب‌ها" که زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روانی و جسمانی طالبان قرار دارند، از سوی جامعه‌ی جهانی شدند.

این‌ درحالی‌ست که بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر به‌ویژه نهاد جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم‌واره از شکنجه، کشتار و بدرفتاری طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما بیداد این گروه در برابر مردم بی‌دفاع و ملکی در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...