topbar 10 10px1

مدیر استخبارات شهرستان برای "سیغان" با یک طالب دیگر از سوی چریک‌های ضد طالبان در "بامیان" کشته شد

مدیر استخبارات شهرستان برای "سیغان" با یک طالب دیگر از سوی چریک‌های ضد طالبان در "بامیان" کشته شد

جبهه‌ی مقاومت ملی، بامیانچریک‌های ضد طالبان، مدیر استخبارات گروه دهشت‌افگن طالبان برای شهرستان سیغان ولایت بامیان را یک طالب دیگر کشتند و یک نگهبانش را زخمی ساختند.

این روی‌داد نزدیک ساعت چهار پس از چاشت پنج‌شنبه، ۳۱ سنبله در کوتل "آق‌رباط" (مرز میان شهرستان سیغان و مرکز بامیان) رخ‌ داده‌است.

مدیر استخبارات این گروه با همراهانش زمانی هدف این چریک‌ها قرار گرفتند که می‌خواستند از مسیر این شهرستان به مرکز بامیان بروند.

گفتنی است که دی‌روز نیز در "باغیس" دو جنگ‌جوی طالبان از سوی مبارزان جبهه‌ی مقاومت ملی کشته شده بودند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...