topbar 10 10px1

در پی شکست طالبان در پریان پنجشیر، این گروه قرآن شریف و خانه‌های مردم را آتش زدند

در پی شکست طالبان در پریان پنجشیر، این گروه قرآن شریف و خانه‌های مردم را آتش زدند

جبهه‌ی مقاومت ملی، پنجشیر: حمله‌های پی‌هم تهاجمی طالبان هراس‌افگن بر قرارگاه "کوه‌سار" در شهرستان "پریانِ" پنجشیر، از سوی رزمندگان شجاع جبهه‌ی مقاومت ملی با شکست مواجه شد و این نیروها طالبان را عقب زدند.

طالبان در جریان این عملیات سه روزه‌ی شان، بر تمامی دره های هم‌جوار قرارگاه کوه‌سار هجوم آوردند و بیش‌تر مناطق را خانه‌به‌خانه بازرسی کردند و خرمن های مردم و شماری ازخانه‌های باشنده‌گان محل را در دره‌ی "سرخ شال" آتش زدند.

طالبان اشغال‌گر با آن‌که می‌دانستند در خانه های مردم قرآن شریف وجود دارد، در پهلوی حریق خانه‌های مردم، ده ها جلد قرآن‌کریم را نیز آتش زدند.

این گروه با قصاوت تمام پنجاه تن از موسفیدان و دهقانان دره‌ی سرخ‌شال را پس از لت‌وکوب شدید، باخود بردند و هنوز از سرنوشت شان خبری در دست نیست.

در این نبردها به نیروهای دلیر جبهه‌ی مقاومت ملی هیچ آسیبی نرسیده‌است و جنگ‌جویان گروه وحشی طالبان، بدون دستاوردی دوباره به مرکز پنجشیر گریخته‌اند.

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...