topbar 10 10px1

اعتراض دانش‌جویان دختر در کابل، برضد طالبان؛ طالبان چند زن معترض را بازداشت کردند

اعتراض دانش‌جویان دختر در کابل، برضد طالبان؛ طالبان چند زن معترض را بازداشت کردند
جبهه‌ی مقاومت ملی، کابل: شماری از دانش‌جویان دختر در یک تجمع اعتراضی در دانشگاه "تعلیم و تربیه"ی کابل، خواهان توقف نسل‌کشی هزاره ها از سوی طالبان وحشی در افغانستان شدند. 
 
این دانش‌جویان با سر دادن شعارِ «امنیت حق ماست، تحصیل حق ماست»، رفتار طالبان در برابر مردم افغانستان را غیر انسانی و وحشی گری دانسته، خواهان توقف حمله‌های طالبان و بدرفتاری این گروه زن‌ستیز در برابر زنان مُعترض و مردمان بی‌گناه شدند.
 
آنان از جامعه‌ی جهانی خواستند تا بر طالبان فشار وارد کند که اجازه‌ی تحصیل برای زنان در افغانستان داده شود.
 
اخیرن گروه طالبان حق تحصیل و کار را از زنان افغانستان گرفته‌اند. همچنان طالبان مزدور زنان معترض را که در غرب کابل در پیوند به انفجار دیروز در مر کز آموزشی "کاج" اعتراض کردند، لت وکوب نموده وچند زن معترض را بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده اند.
 
این درحالی‌ست که در یک سال گذشته، به ویژه در یک ماه پسین در کشور، ده‌ها زن از سوی طالبان شکنجه، زندانی یا کشته شده‌اند.
Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...