topbar 10 10px1

شهرستان "شُکی" بدخشان به‌دست نیروهای مبارز جبهه‌ی مقاومت ملی فتح شد

شهرستان "شُکی" بدخشان به‌دست نیروهای مبارز جبهه‌ی مقاومت ملی فتح شد
جبهه‌ی مقاومت ملی، بدخشان: نیروهای سربلند جبهه‌ی مقاومت ملی پس از یک درگیری شدید و انجام حمله‌های هدف‌مند، شهرستان "شُکی" ولایت بدخشان را تصرف کردند.
 
محمد اکرم ولسوال این شهرستان همراه با ده تن دیگر طالبان مزدور، به‌ اسارت نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی در آمده‌است.
 
این درحالی‌ست که در یک ماه پسین، تحرکات نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی در شهرستان‌های "کران و منجان، راغستان و کوهستان" ولایت بدخشان افزایش یافته‌است و تلفاتی به جنگ‌جویان طالبان در این شهرستان‌ها نیز وارد شده‌است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...