topbar 10 10px1

۲۴ زخمی؛ انفجار در مسجد پُل‌ِ خشتی هنگام ادای نماز چاشت

۲۴ زخمی؛ انفجار در مسجد پُل‌ِ خشتی هنگام ادای نماز چاشت

کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: از اثر انفجار در مسجد جامع "پُل‌ِخشتی" در کابل، ۲۴ تن زخمی شدند که از این میان، وضعیت یک تن وخیم گزارش شده‌است.

این انفجار امروز هنگامی رُخ داد که نمازگزاران مصروف ادای نماز چاشت در این مسجد بودند.

سه روز پیش نیز در "سرای شهزاده" مرکز ارز افغانستان در کابل که در نزدیکی مسجد "پُل‌ِخشتی" موقعیت دارد، انفجاری رُخ داد و در آن روی‌داد ۵۷ تن زخم برداشتند و دست‌کم یک تن کشته شد.

انفجار و انتحار در اماکن عمومی و مقدس کشور، به ویژه در مساجد، موردِ تازه‌‌ای نیست. طالبان در گذشته به مساجد، دانش‌گاه‌ها و حتا شفاخانه‌ها نیز رحم نداشته‌اند و هزاران بی‌گناه از سال‌های سال‌ به این‌سو، قربانی نیت‌های خصمانه‌ی این گروه بوده‌است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...