topbar 10 10px1

جنایت ضد بشری در "بلخاب"؛ طالبان بیش از ۵۰ غیرنظامی را کُشته‌اند

سرپل، جبهه‌ی مقاومت ملی: فهرست نشر شده در زیر نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ غیرنظامی در جریان چند روز گذشته، از سوی جنگ‌جویان جنایت‌پیشه‌ی طالبان در ولسوالی "بلخاب" ولایت سرپل کشته شده‌اند.

در این فهرست نام های۳۶ تن آمده‌است که جسد های شان به خاک سپرده شده‌است.

در روستاهای "شیرقلعه، ایلاق گرو، ایلاق چنارک، هوش، پروشان، لرکرد، توغی و دهنه" ۱۹ تن از کشته‌شده‌ها دفن‌نشده و باقی مانده‌؛ زیرا تااکنون هویت شان شناسایی نشده‌است.

در میان ‌این جان‌باختگان، زنان و کودکان نیز شامل استند.

تلفات غیرنظامیان در جنگ بلخاب بیش‌تر از این است و اشغال‌گران طالب هنوز هم به کشتار افراد مُلکی در این ولسوالی ادامه می‌دهند.

سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت غیرنظامیان در بلخاب ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که طالبان در این ولسوالی دست به جنایت‌های ضدبشری زده و غیرنظامیان را تیرباران کرده‌اند.

گفتنی‌ست که طالبان پیش از این نیز دست به کُشتار غیرنظامیان در "پنجشیر" و بخش‌هایی از "اندراب‌"های "بغلان" زده بودند.

این هم فهرست جان‌باختگانی که دفن شده‌اند:

۱- سید حسین فرزند سید عباس ۵۸ ساله، چوپان، از منطقه‌ی قلعه‌گک.
۲- سید عظیم فرزند سیدنور ۸۲ ساله، غریب‌کار، از تخ‌شار.
۳- سید علی‌آقا فرزند سید محمد حسین، ۲۲ ساله غریب‌کار، از تخ‌شار.
۴- سید علی فرزند سید رضا، ۲۱ ساله، غریب‌کار، از تخ‌شار.
۵- خلیفه مقدم فرزند عبدالرحیم، ۶۳ ساله، آهن‌گر، از چایله.
۶- جبار فرزند مقدم، ۳۲ ساله، آهن‌گر، از چایله.
۷- حسین فرزند علی محمد، ۲۸ ساله، دهقان، از ایل‌ترکک.
۸- مسلم فرزند علی، ۱۷ ساله، غریب‌کار، از ایل‌ترکک.
۹- نادر فرزند رحیم، ۱۷ ساله، چوپان، از چنارک.
۱۰- ابراهیم فرزند عبدالحسین ۳۴ ساله، دهقان، از چنارک.
۱۱- یعقوب فرزند اسماعیل، ۲۲ ساله، چوپان، از چنارک‌.
۱۲- میر فرزند دیوانه، ۳۵ ساله، غریب‌کار، از بازار کهنه.
۱۳- احمد فرزند خادم، ۳۱ ساله، دهقان، از شیر قلعه.
۱۴- سید حمید بلخی فرزند سید اسماعیل، ۲۷ ساله، دانش‌جو، از پروشان.
۱۵- امان‌الله، ۴۰ ساله، غریب‌کار، از هوش.
۱۶- غلام نبی، ۴۵ ساله، غریب‌کار، از هوش.
۱۷- محمد امین برادر مولوی عطا، ۵۰ ساله، غریب‌کار، از تخ‌شار.
۱۸- محمد علی شوهر خواهر مولوی عطا، ۳۵ ساله، غریب‌کار، از تخ‌شار.
۱۹- بی‌بی نازکه، هم‌سر حاج عبدالحسین، ۷۵ ساله، از کُشکک.
۲۰- غلام سخی فرزند غلام نبی، ۷۲ ساله، غریب‌کار، از گلورز.
۲۲- جواد فرزند جمعه علی، ۶۵ ساله، غریب‌کار، از گلورز.
۲۳- مجید فرزند محمد علی، ۲۸ ساله، غریب‌کار، از گلورز.
۲۴- غلام علی فرزند عوض، ۲۳ ساله، از گلورز.
۲۵- شهیدِ شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده‌است.
۲۶- شهیدِ شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده‌است.
۲۷- شهیدِ شناسایی نشده که به تاریخ ۵ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده‌است.
۲۸- شهیدِ شناسایی نشده که به تاریخ ۷ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده‌است.
۲۹- شهیدِ شناسایی نشده که به تاریخ ۷ سرطان در خوال‌سیاه‌گک دفن شده‌است.
۳۰- نصرالله، جوان غریب‌کار از ترخوج.
۳۱- محمد رضا، جوان غریب‌کار از ترخوج.
۳۲- ‌سید میرحسین فرزند سید رضا، ۲۱ ساله، غریب‌کار از دهنه.
۳۳- خانم سومند، هم‌سر غلام‌علی، ۸۰ ساله، پیر و خانه نشین، از هوش.
۳۴- پدر حاج حیدری هوشی ۹۰ ساله، پیر و خانه نشین، از هوش.
۳۵- کودک خُرد سال که با پدر حاج حیدری یک‌جا شهید شده‌است.
۳۶- نادر محمدی، ۲۵ ساله، غریب‌کار از قریه گرو.

جان باختگانی که گفته می‌شود پیکرشان دیده شده؛ ولی هنوز هویت شان شناسایی و دفن نشده‌است:

۱- پیکر ۶ شهید در شیرقلعه دیده شده که همه افراد مُلکی و غریب‌کاراند.
۲- پیکر ۳ شهید در ایلاق گرو دیده شده که همه غریب‌کار بوده‌اند.
۳- پیکر ۱۳ شهید از مردم غریب‌کار که از ترس طالبان در یک مسجد در ایلاق چنارک پناه برده بودند و همه شهید شده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...