topbar 10 10px1

انفجار در مسجد شیعیانِ بلخ هنگام نماز؛ شمار قربانیان بالاست

انفجار در مسجد شیعیانِ بلخ هنگام نماز؛ شمار قربانیان بالاست

بلخ، جبهه‌ی مقاومت ملی: لحظاتی پیش، انفجاری در یک مسجد در شهر "مزارشریف" رخ داد.

این انفجار زمانی به وقوع پیوست که مردم برای ادای نماز پیشین به مسجد رفته بودند.

این مسجد مربوط به شیعیان افغانستان است و در نزدیکی روضه‌ی مبارک "حضرت علی" موقعیت دارد.

شمار قربانیان این انفجار هنوز مشخص نیست؛ اما اجساد بسیاری از نمازگزاران از مسجد بیرون کشیده شده‌است.

گروه هراس‌افگن طالبان به هیچ کس اجازه‌ی ورود به محل را نمی‌دهد.

طالبان در انفجارهای خونین دو روز گذشته در غرب کابل نیز مانع کمک مردم برای قربانیان شده بودند.

افراد این گروه حتا با مردمی که برای اهدای خون به شفاخانه‌ها رفته بودند، رفتار خشونت‌آمیز داشته‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...