topbar 10 10px1

محتسبان "امر به معروف و نهی از منکرِ" طالبان، یک دانش‌جوی دختر را با راننده‌‌اش در "بدخشان" لت‌وکوب کردند

محتسبان "امر به معروف و نهی از منکرِ" طالبان، یک دانش‌جوی دختر را با راننده‌‌اش در "بدخشان" لت‌وکوب کردند

جبهه‌ی مقاومت ملی، بدخشان،: محتسبان "امر به‌معروف و نهی از منکرِ" گروه هراس‌افگن طالبان در ولایت "بدخشان"، یک دانش‌جوی دختر را با راننده‌اش هنگام رفتن به دانش‌گاه، به دلیل نداشتن روبند لت‌‌وکوب کردند.

این دختردانش‌جو "آریا" نام دارد و دانش‌جوی دانش‌کده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه بدخشان است.

محتسبان امر به‌ معروفِ این گروه در بدخشان، به دو زن زیر فرمان شان کیبل داده‌اند تا دختران بی‌حجاب را لت‌‌وکوب کنند.

گفتنی‌ست که پیش از این نیز طالبان دختران دانش‌جو را هنگام رفتن به دانش‌گاه، به دلیل نداشتن حجاب توهین و تحقیر کرده بودند و اجازه‌ی رفتن به دانش‌گاه را به آنان نداده بودند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...