topbar 10 10px1

طالبان یک‌زن و یک‌مرد را در "بلخ" به گونه‌ی مرموز به قتل رسانیدند

جبهه‌ی مقاومت ملی، بلخ: صبح امروز، اجساد یک زن و یک مرد که با شلیک گلوله به قتل رسیدند، در شفاخانه‌ی شهر "مزارشریف" آورده شده‌است.

این زن و مرد، دی‌روز پنج‌شنبه ۲۵ حمل سال روان، از سوی جنگ‌جویان جنایت‌کار طالبان در یک ایست بازرسی مورد بازپرس قرار گرفته‌اند و فردای آن، جسدهای آنان از ناحیه‌ی چهارم شهر "مزارشریف" پیدا شده‌است.

نوار دیداریی که پیش از کشته شدن این زن و مرد گرفته شده و در اختیار جبهه‌ی مقاومت ملی قرار گرفته نشان می‌دهد که از سوی مردی به اجبار از یک زن اعتراف گرفته می‌شود و به دنبال، آن این زن با مرد تیرباران می‌شوند.

گفتنی‌ست که در هشت ماه پسین، بیش از پنجاه جسد به شفاخانه‌ی ولایتی بلخ منتقل گردیده و بیش‌تر این قتل‌ها هم از سوی جنگ‌جویان وحشی طالبان انجام شده‌است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...