topbar 10 10px1

اختطاف نگهبان "بند کجکی" از سوی گروه هراس‌افگن طالبان

اختطاف نگهبان "بند کجکی" از سوی گروه هراس‌افگن طالبان

هلمند، جبهه‌ی مقاومت ملی: طالبان ستم‌پیشه نزدیک شش ماه است که مسوول محافظت "بند کجکی" را اختطاف کرده‌اند.

اعضای خانواده "علی‌زی خاک‌سار" (فرد ربوده شده) می‌گویند که این مرد بی‌گناه، شش ماه است که در زندان طالبان وحشی به سر می‌برد.

"علی‌زی خاکسار" دو برادرش را در نبرد برضد طالبان دهشت‌افگن از دست داده‌است و حالا زنان بیوه‌ی برادرش همراه با هم‌سرش، یک کودک و یک مرد کهن‌سال در خانواده‌اش، بی‌سرپرست مانده‌اند.

گفته می‌شود که این مرد از خانه‌اش اختطاف و به مکانی نامعلوم برده شده‌است.

این نخستین بار نیست که ادعای دروغین عفو عمومی این گروه جنایت‌پیشه ثابت می‌شود؛ در حال حاضر شمار بسیاری از زنان و مردان بی‌گناه در بند این گروه ظالم به سر می‌برند و هر روز شکنجه شده و جان می‌بازند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...