topbar 10 10px1

روایتِ اعتراضِ دختران سرزمینِ شاه‌مامه بر ضدِ طالبان

بامیان، جبهه‌ی مقاومت ملی: دخترانِ نترس بامیانی، روزِ شنبه‌ی همین هفته، برنامه‌ای را که با نیرنگ،  زیرِ نامِ "حمایت مردم بامیان از امارت اسلامی" توسط طالبان راه‌اندازی شده بود، برهم زدند.

طالبان با حیله و فریب دوشیزگان دانش‌جوی بامیانی را نخست برای اشتراک در برنامه‌‌ی حقوق بانوان دعوت کردند؛ اما پس از آن که دختران وارد تالار دانش‌گاه بامیان شدند، متوجه گردیدند که این برنامه در حمایت از این گروه تروریستی برگزار شده‌است.
 
دختران سپس با پاره‌کردن شعارهای این گروهِ دهشت‌افگن، برنامه‌ی آنان را برهم زدند.
 
طالبان با این نیرنگ می‌خواستند نشان بدهند که مردم در پشتیبانی از آنان، خواهان آزادسازی ذخایر ارزی کشور از سوی جامعه‌ی جهانی استند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...