topbar 10 10px1

طالبان ۳ تن را در هرات تیرباران کرده و سپس به دار آویختند

طالبان ۳ تن را در هرات تیرباران کرده و سپس به دار آویختند

هرات، جبهه‌ی مقاومت ملی: گروه ستم‌گر طالبان روز گذشته، ۳ تن را مشمول "محبوب‌شاه" افسر پیشین وزارت داخله، پیش چشم همگان کشته و جسدهای شان را بر سر چهارراه آویزان کردند.

"محبوب‌شاه" یکی از این جان‌باختگان جوان، آموزش‌های نظامی خود را در "ترکیه" به پایان رسانیده بود و از افسران مسلکی وزارت داخله‌ی پیشین شمرده می‌شد.

گواهان روی‌داد می‌گویند که طالبان جنایت‌پیشه، موتر حامل این سه تن را در منطقه‌ی "فلکه‌‌ی بکرآباد" به گلوله بستند و برای کتمان واقعیت بر قربانیان اتهام دروغین وارد کرده‌اند.

این گروه جنایت‌کار، معمولن مردم بی‌گناه را به بهانه‌های همکاری با داعش، آدم‌ربایی، دزدی و حتا رفتن به خارج و پرونده‌سازی، ترور، شکنجه و سرکوب می‌کنند.

در آخرین مورد، بانوان معترض که از جور این گروه فاسد ( طالبان ) و از بهر تامین آزادی و عدالت صدا بلند کرده بودند، از سوی طالبان به پرونده‌سازی‌ متهم و پس از شکنجه، سرکوب گردیده و با جبر و اکراه، وادار به بیان اعتراف‌های دروغین شدند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...