topbar 10 10px1

طالبان روند بازداشت و انتقام‌گیری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین را سرعت داده‌اند

طالبان روند بازداشت و انتقام‌گیری از نیروهای امنیتی حکومت پیشین را سرعت داده‌اند

بدخشان، جبهه‌ی مقاومت ملی: گروه هراس‌افگن طالبان، از زمان تسلط شان بر افغانستان، از اعلام عفو عمومی چون دامی برای به چنگ انداختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین استفاده نموده و تا اکنون ده‌ها تن از نیروهای امنیتی پیشین را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده‌اند.

نزدیک به یک ماه پیش، جنگ‌جویان این گروه، "مسعود ارشد" یکی از افسران پیشین نیروهای ویژه‌ی پولیس را در ولایت "بدخشان" بازداشت کردند و هنوز هم این افسر در زندان آنان زیر شکنجه قرار دارد.

مسعود ارشد، از افسران جوان نیروهای پولیس در ولایت بدخشان بود.

ارشد، در یک دهه‌ی پسین چون سخن‌گوی نیروهای پولیس بدخشان، عضو قطعه‌ی خاص نیروهای پولیس در ولایت‌های "بدخشان" و "سَرپل" و معاون قطعه‌ی "ریزرف عملیاتی" پولیس بدخشان وظیفه اجرا کرده بود.

اعضای خانواده‌ی ارشد می‌گویند که پس از یک ماه، موفق به ملاقات او شدند که به گفته‌ی آنان: آثار شکنجه بر سر و صورت وی دیده می‌شد و در وضعیت بدی قرار داشت.

به گفته‌ی اعضای خانواده‌ی وی: تمام تلاش‌های شان برای رهایی او بی‌نتیجه مانده و نسبت به از بین بردن او توسط طالبان، بسیار نگران اند.

جنگ‌جویان گروه طالبان، در چند ماه پسین در بدخشان، شمارِ زیادی از اعضای نیروهای امنیتی، فرماندهان جهادی، بزرگان محل و کارمندان حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه کرده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...