topbar 10 10px1

طالبان یک زن را در "دره‌صوفِ پایین"، در برابر چشمان فرزندانش به قتل رسانیدند

سمنگان، جبهه‌ی مقاومت‌ملی: گروه وحشی طالبان، یک زن ۳۰ ساله را در ولسوالی "دره صوفِ پایین" این ولایت در پیش چشمان فرزندانش تیرباران کردند.
 
این زن "شریفه" نام داشت و یک دختر ۹ ساله و یک پسر ۱۱ ساله از وی بازمانده‌است.
 
بازداشت، شکنجه و کشتن زنان و دختران جوان از سوی طالبان به یک روش همه‌روزه تبدیل شده و این‌گروه سفاک، از انجام هیچ‌گونه جنایتی در برابر زنان، کودکان و مردان دریغ نمی‌ورزند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...