topbar 10 10px1

طالبان یک جوان زخمی را به اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت ملی در "پنجشیر" تیرباران کردند

طالبان یک جوان زخمی را به اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت ملی در "پنجشیر" تیرباران کردند

پنجشیر، جبهه‌ی مقاومت ملی: جنگ‌جویان دهشت‌افگن طالبان، یک جوان زخمی را در یک‌ ایست بازرسی در ولایت "پنجشیر"، به اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت ملی تیرباران کردند.

این روی‌داد پیش از چاشتِ جمعه، ۲۰ جوزا در منطقه‌ی "دالان‌سنگِ" این ولایت رُخ داده‌است.

این فرد "حبیب‌‌الرحمان" نام داشت و از بهر درمان جراحتش از "کاپیسا" به شفاخانه‌ی "ایمرجنسی" پنجشیر می‌رفت.

نزدیکان "حبیب الرحمان" می‌گویند که وی در هنگام درگیری‌ها میان طالبان و نیرو‌های جبهه‌ی مقاومت در روستای‌شان در کاپیسا، زخمی شده بود.

این‌ درحالی‌ست که طالبان در روزهای پسین، چندین غیرنظامی را در پنجشیر به اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت ملی تیرباران کرده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...