topbar 10 10px1

بانوانِ مُعترض می‌گویند: مشروعیت بخشیدن به طالبان هراس‌افگن، باید حقِ آینده‌سازان این کشور باشد، نه حقِ پارلمان اروپا و امریکا

کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: "هدا خموش" یکی از زنان معترض امروز ۳ حمل سال ۱۴۰۱ هجری- خورشیدی گفته‌است که گروه طالبان هنوز نتوانسته‌اند برای مردم در این ۷ ماه، دَرِ مکتب‌ها را باز کنند.

به گفته‌ی بانو "خموش": در حقیقت این گروه هراس‌افگن، از آموزش هراس دارند و از آگاهی می‌ترسند و از همین‌رو به بهانه‌های گوناگون، حق آینده و آموزش را از مردم در کشور گرفته‌اند. 

این بانوی معترض افزوده‌است که طالبان بدانند و آگاه باشند که هرگز این نسل را، از آموزش محروم کرده نمی‌توانند.

بانو "خموش" با اشاره به طالبان علاوه کرد که با ظلم، ستم و محروم کردن نمی‌توانید پایدار بمانید! ما رژیم‌های زیادی را تجربه کرده‌ایم که با روش‌ها و رفتارهای سخت‌گیرانه‌ای که داشتند، دیر نماندند و محو و متلاشی شدند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...