topbar 10 10px1

شکنجه از بهر گرفتنِ اعترافِ اجباری؛ طالبان یک پزشک را در "بدخشان" سخت شکنجه کردند

شکنجه از بهر گرفتنِ اعترافِ اجباری؛ طالبان یک پزشک را در "بدخشان" سخت شکنجه کردند

بدخشان، جبهه‌ی مقاومت ملی: طالبانِ هراس‌افگن، "سردار سرور" پزشک و بزرگِ قوم "بلوچ" در بدخشان را، به جرم این‌که ده‌سال پیش در ارتش پزشک بود، با خود بُرده و سخت شکنجه کردند.

اعضای خانواده وی می‌گویند که طالبان "سرور" را به شدت لت وکوب کرده‌اند تا جبرن اعتراف کند که عضو جبهه‌ی مقاومت ملی است.

آنان می‌افزایند که سردار سرور هنوز هم در بند و زیر ستم این گروه است.

در چند روز گذشته، طالبان افراد بی‌گناهِ بسیار را در قندز، پروان و کابل بازداشت کرده‌اند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...