topbar 10 10px1

یوناما: "طالبان تنها رژیمی در کُره‌ی زمین است که مانع آموزش و پرورش دختران می‌باشد"

یوناما: "طالبان تنها رژیمی در کُره‌ی زمین است که مانع آموزش و پرورش دختران می‌باشد"
کابل، جبهه‌ی مقاومت ملی: سازمان ملل متحد گفته است که تنها یک رژیم در سیاره‌ی زمین، از آموزش دختران جلوگیری می‌کند. 
 
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) امروز در توییتی نوشته است که این گروه یگانه رژیمی در تمام کره‌ی زمین است که از آموزش دختران و بانوان ممانعت می‌کند.
 
این در حالی‌ست که تا اکنون دوصد روز  می‌شود که این گروه جاهل (طالبان) مانع رفتن دختران به مکتب‌ها شده‌است.
 
پس از تجاوز این گروه به خاک افغانستان، دختران این سرزمین دیگر نتوانستند به آموزش خود ادامه دهند و دروازه‌ی همه‌ای مکتب‌ها بسته شد.
 
شهروندان افغانستان به این باورند که بسته ماندن دروازه‌ی مکتب‌ها به این دلیل است که این گروه از توسعه‌ و گسترش فرهنگ و دانش (به ویژه باسواد شدن بانوان) در کشور هراس دارد.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...