topbar 10 10px1

طالبان بی‌رحم، یک جوان را در برابر چشمان مادرش با شلیک گلوله زخمی ساختند

جبهه‌ی مقاومت ملی، کابل: طالبان هراس‌افگن یک جوان را در برابر چشمان مادرش به گلوله بسته و زخمی ساختند.

این روی‌داد، چهارشنبه ۱۷ حوت سال روان، در ناحیه‌ی ۱۱ شهر کابل رخ‌داده است.

مادر این جوان با ناله و فریاد در داخل درمان‌گاه به جنگ‌جویان جنایت‌پیشه‌ی طالبان می‌گوید که از آنان ترس ندارد و آن‌ها را "وحشی و قاتل" خطاب می‌کند.

وی می‌افزاید که طالبان ظالم پسرش را در مقابل چشمانش با گلوله زدند.

گفتنی‌ست که گروه دهشت‌افگن طالبان، امروز سه جوان را درساحه‌ی "کارته پروان" شهر کابل تیرباران کردند.

این گروه جنایت‌کار، هر روز در مرکز و ولایت‌ها، به بهانه‌های گوناگون جوانان را بازداشت، شکنجه و تیرباران می‌کنند و چهره‌ی واقعی شان را به مردم نشان می‌دهند.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...